Brænder dit hjerte for at få ideer i gang, at finde på kreative løsninger og i det hele taget skabe med hjertet


RamaZang for alle. Det vil sige et fristed der varetager forskellige opgaver og interesser, som gerne skulle byde ind til ideudvikling, iværksætteri og muligheder for alle. RamaZang varetages af bestyrelsen sammen med medlemmerne og et ungeudvalg, som i samarbejde med bestyrelsen skaber endnu flere begivenheder i huset, beregnet til alle de lokale, voksne, børn og unge i området. Det skal være fedt at komme et sted, hvor processer er vigtige og man er en del af det hele og tager ejerskab på den udvikling man er en del af. 

Der er regler i huset og de skal overholdes, ellers kan man skutte være her. Og vi er ubarmhjertige når det kommer til IKKE at overholde vores regler. Man deltager i dagens tema, og byder ind med sin vindende personlighed og smil. Ellers kan du bare tage hjem, du!

RamaZang vil bla komme til at varetage ideer som:

  • Ugentlig hygge/tema - hver torsdag kl. 18.20-20.30
  • Brainstorm med lege og møder til udvikling af huset og brugernes interesser - for alle aldre med fokus på kultur aktiviteter og performance.
  • RamaZangBio
  • Cafe - cafe til hygge, lektier, fællesskab, kareokee, samvær mm
  • RamaZangTeam - Et hold der tager ud og opviser til forskellige arrangementer 
  • Events udviklet i club regi, som alle både medlemmere og ikke medlemmere kan deltage i.
  • Band/musik øvedage i huset. Bandet kan evt. Også spille til begivenheder.
  • Hvad i nu ellers finder på......
Se mere om ideudvikling og kalender her

Om RamaZang:

Vi vil have en fast ugentlig kalender men derudover vil vi hen over året lave forskellige tiltag i huset, som kan være både temarelaterede events, sjove tiltag, optrædener, musikaftener af forskellig kaliber og alle tiltage for forskellige aldersgrupper - noget vi laver SAMMEn med de unge mennesker - deres ideer og tanker der skal på banen.  RamaZang er en mulighed for dig, at være sammen med andre på samme alder og på tværs af alle aldre på samme tid, og altid med begejstring, fællesskab og kultur som omdrejningspunkt. 

Årskalender: 

Der udarbejdes en plan over events og begivenheder over året. Det er også muligt at komme med ideer til RamaZang, og alt er muligt, så længe det overholder vores KODEX. Vi GØR det ikke for dig - vi er din støtte og guidening til at udvikle - og medlemmerne er dem som er med til at skabe. 

 

Medlemskab: 

Et medlemsskab koster 300 kr.  Og kører fra januar til januar – altså 12 mdr. Derefter skal medlemsskabet fornys. Events koster ekstra at deltage i, men det er ikke meningen at der skal være et kæmpe overskud - det er meningen at ideer og økonomi skal flyde til gavn for fællesskabet og udvikling.
RamaZang_rd400pxpng

RamaZang i Fredskoven · Kristianlundsvej 1 · 5400 Bogense · mail: mail@ramazang.dk