Musical hold

At gå til teater i RamaZang er en helt særlig ting. Mange har været igennem huset på den ene eller den anden måde enten som skuespiller, hjælper eller publikum. Huset har en særlig evne til at rumme os alle, ikke fordi vi kan noget specielt, men fordi vi gerne vil være noget specielt - sammen.

Vi ønsker med dette sted, at skabe et rum for alle de kreative, tossepanderne, de musikalske sjæle og hyggesprederne, som vil byde ind med dem selv. Teater her er derfor heller ikke en scene, der udvikler de næste skuespil talenter, men en scene der skaber fællesskab og muligheder for alle til at rykke sig helt personligt, uanset om man vil stå forrest eller ej.


Målet er altid at skabe et teaterstykke, som alle er en del af, men det er processen i at komme i mål, der er det primære fokus. Det vil sige at det er alle øvegangene der er vigtige og dem vi bruger energi på.

Vi har fokus på at trives og på at være en del af fællesskabet - dette kræver naturligvis også et selvansvar fra dig... ja dig... lige der. Vil vil så gerne have dig med, men du skal også deltage, have lyst til at skabe dig og byde ind. Vi har alle de kompetencer der skal til, for at give dig noget med i rygsækken, som du kan bruge alle steder resten af dit liv - vi giver dig smil - glæde og lyst til at udfordre dig selv og turde være dig, helt ned i maven.


Produkt og process:

Det er utroligt vigtigt at få formidlet til eleverne, at vi ikke går målrettet efter et perfekt produkt. Derfor arbejder vi meget på, at det handler om processen - altså vejen til målet. Og her er det ALTID vigtigt at vi har fokus på glæde, smil og at kunne løfte hinanden, trods fejltagelser - det er i fejlene vi lærer og bliver bedre, og med det i mente, kan vi løfte hinanden frem i stedet for at save hinanden over. RamaZang arbejder for at skabe fællesskabet og at kunne give noget ud til hinanden. Nogen kan synge, nogen er fabelagtige skuespillere, og nogen er skiii sjove osv osv. Vi kan lærer af hinanden og suge det til os, som vi lyster. Villigheden til at give er derfor størst og derfor er processen - glæden og fællesskabet vores absolutte fokus.


Lukket forum for medlemmere 

NAT-Medlem har en lukket Facebookgruppe, som du kan tilmelde dig. Her får man beskeder om interne arrangementer og kan hele tiden følge med i, hvad vi laver, beskeder, sedler som eleverne får med hjem osv.

Find os her og tilmeld dig gruppen, hvis du er med i næste forestilling.NYT HOLD: 

starter januar

Der kan max være 45 elever 

på hvert hold, så meld til i god tid.

Priser

Børn fra 8 - 25 år

Pris pr. deltager er kr. 500,- pr. person

Man får tre gange til at afprøve om det er noget for eleven, derefter forventes der, at man afslutter forløbet, da det har en del konsekvenser for hele holdet, både hvad angår syning af kostumer, rollebesætning mv.  For at et teaterhold kan gennemføres, skal der helst ikke meldes afbud for mange gange til teater - for det meste er 3 gange tilladt, og man skal kunne deltage i storeøvedage. Kan man ikke dette, skal man ikke tilmelde sig holdet.

 

Hvad kommer udover:

Øveweekend 1: 

Med fællesspisning sammen med forældre, hvor man selv medbringer en ret.

Øveweekend 2: 

Egenbetaling på 25,- pr næse (weekenden før præmiere)

Overnatning: 

Kr. 40,- pr næse for aftensmad, snoller og morgenmad.

Opførsel weekend: 

50 kr. det indbefatter fuld forplejning hele weekenden

Pizzaaften: 

25 kr. (efter præmiere - hvor vi ser filmen med os selv)ORDENSREGLER

RamaZang går meget op i at være det gode forbillede. Derfor har vi nogle regler, som vi beder alle om at overholde. Vi er en blandet flok med store og små... ja og voksne, og der har vi en klar foreventning om, at alle spiller efter husets regler.

 • Ingen mobiler - de afleveres ved indgangen
 • Afkrydser sig selv når man kommer
 • Max 3 fraværsgange, og man skal kunne deltage i alle de "store" øvedage
 • Man deltager interesseret og forstyrre ikke andres optræden
 • Man har ikke selv forskellige drikkelse og "snask" med til øvedage. Man spiser/drikker det som alle får.
 • Taler pænt og ordenligt, og roser sine teamkammerater.
 • Roller gives ikke på baggrund af teatererfaring eller hvor mange år man har gået til teater. Roller udløses ved god opførsel og at instruktøren med teamet kan belønne den gode ånd og teamplayeren.
 • Vi holder en lille pause hver øvegang, her opfordres til hygge på tværs af aldre og "kliker"
 • Rygning foregår på siden af huset, og alene - og kun fra 18 år. Skodder smides ikke på jorden men i spand til det samme
 • Alle elever skal have en "teaterbuddy" - en teaterven til opgaver og som støtte.
 • Man kommer til tiden (kl 18.00)
 • Man medbringer altid manus, sange og skriveredskaber til noter
 • Manus og sange kan udprintes fra medlemssiden på Facebook
 • Voksne som er en del af huset, må ikke ryge eller drikke ”sammen” med unge/medlemmere af teatret.
 • Er man samtidigt med i andre teaterstykker og har hovedrolle der, vil man ikke samtidig få/have en hovedrolle i RamaZang.

Så rigtig hjertelig velkommen til teaterglade teatertosser

Kom og hør lidt om teater og hvad der skal ske til de kommende forestillinger.
Kom og mærk stemningen og energien i teatersalen!

KALENDER FOR TEATERSÆSON

Facadefolk_sortpng

RamaZang i Fredskoven · Kristianlundsvej 1 · 5400 Bogense · mail: mail@ramazang.dk