Memorylane

Dette bliver RamaZangs sidste forestilling som vi kender det - og det kan man faktisk heller ikke sige - for sådan har vi ikke før lavet teater. 2019 bliver vores sidste forestilling som et teaterhold - og derfor skal det også være noget helt andet. De kreative processer skal virkelig i spil, og rammerne for stykket bliver skabt af de unge selv. Vi tager alle manuskripter i spil, som vi nogensinde har spillet gennem 20 år - og hver gruppe, skal sammensætte et potpourri af flere stykker. De skal selv samarbejde med sang og dansetræner - og på den måde skabe deres eget - gruppernes forskellige sammensætninger bliver til sidst sammensat, som en lang forestilling , og det er naturligvis tilladt at være kreativ og fylde egne pusseløjerlige gimmicks på - som altid!


Så har du mod og lyst til at kunne byde ind med alt det du har - så tilmeld dig nu. 


Lukket forum for medlemmere 

NAT-Medlem har en lukket Facebookgruppe, som du kan tilmelde dig. Her får man beskeder om interne arrangementer og kan hele tiden følge med i, hvad vi laver, beskeder, sedler som eleverne får med hjem osv.

Find os her og tilmeld dig gruppen, hvis du er med i den sidste forestilling.

Priser

Børn fra 8 - 25 år

Pris pr. deltager er kr. 500,- pr. person

Man får tre gange til at afprøve om det er noget for eleven, derefter forventes der, at man afslutter forløbet, da det har en del konsekvenser for hele holdet, både hvad angår syning af kostumer, rollebesætning mv.  For at et teaterhold kan gennemføres, skal der helst ikke meldes afbud for mange gange til teater - for det meste er 3 gange tilladt, og man skal kunne deltage i storeøvedage. Kan man ikke dette, skal man ikke tilmelde sig holdet.

Hvad kommer udover:

Kreativ dag: 

Denne dag skal der findes rekvisitter, tænkes scene og rammer for den enkelte gruppe.

Øveweekend - sammensætning og teknik: 

Egenbetaling på 25,- pr næse (weekenden før præmiere)

Opførsel weekend: 

Der skal bages kager, der kan sælges - pengene går til at den forhåbentlig nye klub, at en startkapital.


RamaZang

At gå til teater i RamaZang er en helt særlig ting. Mange har været igennem huset på den ene eller den anden måde enten som skuespiller, hjælper eller publikum. Huset har en særlig evne til at rumme os alle, ikke fordi vi kan noget specielt, men fordi vi gerne vil være noget specielt - sammen.

Vi ønsker med dette sted, at skabe et rum for alle de kreative, tossepanderne, de musikalske sjæle og hyggesprederne, som vil byde ind med dem selv. Teater her er derfor heller ikke en scene, der udvikler de næste skuespil talenter, men en scene der skaber fællesskab og muligheder for alle til at rykke sig helt personligt, uanset om man vil stå forrest eller ej.
Målet har altid været at skabe et teaterstykke, som alle er en del af, men det er processen i at komme i mål, der er det primære fokus. Det vil sige at det er alle øvegangene der er vigtige og dem vi bruger energi på.

Vi har haft fokus på at trives og på at være en del af et fællesskab - dette kræver naturligvis også et selvansvar fra dig... ja dig... lige der. Vil vil så gerne have dig med, men du skal også deltage, have lyst til at skabe dig og byde ind. Vi har alle de kompetencer der skal til, for at give dig noget med i rygsækken, som du kan bruge alle steder resten af dit liv - vi giver dig smil - glæde og lyst til at udfordre dig selv og turde være dig, helt ned i maven.

Produkt og process:

Det er utroligt vigtigt at få formidlet til eleverne, at vi ikke går målrettet efter et perfekt produkt. Derfor arbejder vi meget på, at det handler om processen - altså vejen til målet. Og her er det ALTID vigtigt at vi har fokus på glæde, smil og at kunne løfte hinanden, trods fejltagelser - det er i fejlene vi lærer og bliver bedre, og med det i mente, kan vi løfte hinanden frem i stedet for at save hinanden over. RamaZang arbejder for at skabe fællesskabet og at kunne give noget ud til hinanden. Nogen kan synge, nogen er fabelagtige skuespillere, og nogen er skiii sjove osv osv. Vi kan lærer af hinanden og suge det til os, som vi lyster. Villigheden til at give er derfor størst og derfor er processen - glæden og fællesskabet vores absolutte fokus.

ORDENSREGLER

RamaZang går meget op i at være det gode forbillede. Derfor har vi nogle regler, som vi beder alle om at overholde. Vi er en blandet flok med store og små... ja og voksne, og der har vi en klar foreventning om, at alle spiller efter husets regler.

 • Ingen mobiler - de afleveres ved indgangen
 • Afkrydser sig selv når man kommer
 • Max 3 fraværsgange, og man skal kunne deltage i alle de "store" øvedage
 • Man deltager interesseret og forstyrre ikke andres optræden
 • Man har ikke selv forskellige drikkelse og "snask" med til øvedage. Man spiser/drikker det som alle får.
 • Taler pænt og ordenligt, og roser sine teamkammerater.
 • Roller gives ikke på baggrund af teatererfaring eller hvor mange år man har gået til teater. Roller udløses ved god opførsel og at instruktøren med teamet kan belønne den gode ånd og teamplayeren.
 • Vi holder en lille pause hver øvegang, her opfordres til hygge på tværs af aldre og "kliker"
 • Rygning foregår bag vedhuset, og alene - og kun fra 18 år. Skodder smides ikke på jorden men i spand til det samme
 • Alle elever skal have en "teaterbuddy" - en teaterven til opgaver og som støtte.
 • Man kommer til tiden (kl 18.00)
 • Man medbringer altid manus, sange og skriveredskaber til noter
 • Manus og sange kan udprintes fra medlemssiden på Facebook
 • Voksne som er en del af huset, må ikke ryge eller drikke ”sammen” med unge/medlemmere af teatret.
 • Er man samtidigt med i andre teaterstykker og har hovedrolle der, vil man ikke samtidig få/have en hovedrolle i RamaZang (denne er ikke relevant i 2019 - og derfor ikke aktuel denne gang).

KALENDER FOR TEATERSÆSON

Facadefolk_sortpng

RamaZang i Fredskoven · Kristianlundsvej 1 · 5400 Bogense · mail: mail@ramazang.dk